Aktuality

Destinační agenturu Krušnohoří povede Štěpán Javůrek

Ředitelem nově ustavené Destinační agentury Krušnohoří, z. s., se stal Štěpán Javůrek. Ve dvoukolovém výběrovém řízení přesvědčil sedmičlennou komisi detailní koncepcí fungování destinační agentury včetně jejího financování, koordinační role území Krušných hor a přeshraniční spolupráce, ale také zápalem, s nímž prezentoval své plány.

Členy komise pro výběr ředitele Destinační agentury Krušnohoří, z. s., se stali odborníci na destinační management obou krajů, zástupci samospráv a destinačních agentur, spolku Montanregion a agentury Czechtourism. Celkem se do výběrového řízení sešlo 40 přihlášek, do druhého kola postoupili čtyři uchazeči. Definitivní výběr následně potvrdila Správní rada Destinační agentury Krušnohoří, z. s.

„Důvody, které vedly k tomu, že jsme se jednoznačně shodli na vítězství Štěpána Javůrka, jsou jednoznačné, dokázal představit ucelenou koncepci destinačního managementu celé oblasti Krušných hor, projevil detailní znalost problematiky, ať jde o nedostatečnou infrastrukturu cestovního ruchu a jeho udržitelný rozvoj. Zaměřil se i na marketing a propagaci, hospodaření destinační agentury a přeshraniční vztahy, jež jsou zcela klíčové pro vnímání českého a saského Krušnohoří jako jednoho území,“ vysvětlil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta.

„Nového ředitele čeká zejména vytvoření struktury nové organizace a po dohodě se správní radou vytčení základních cílů destinační agentury. Bude nutné oslovit představitele krušnohorských i podkrušnohorských obcí a měst, euroregiony i významné organizace a místní podnikatele a představit jim novou vizi,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák.

Štěpán Javůrek pracoval v manažerských pozicích v oblasti personalistiky, marketingu a obchodu. Od roku 2020 je členem Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO a cestovní ruch, dále místopředsedou spolku Nadace St. Joachim. V rámci lokální destinační agentury Krušnohorsko se podílí na projektech a chodu agentury. Jako spisovatel se zabývá tematikou Krušných hor, je autorem historických článků a turistických reportáží, v současnosti pracuje na knize Krušnohorské osudy.