Prohlášení o přístupnosti

  • Domů
  • Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Ústecký kraj se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky www.ochutnejkraj.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na internetových stránkách nejsou informace nabízeny v dalších formátech.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01. 01. 2023a bylo vypracováno dle metodického pokynu MV ČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
+420 475 657 111
epodatelna@kr-ustecky.cz
info@ochutnejkraj.cz

Kontakt na technického provozovatele

Business Solution Consulting s.r.o.
Padovská 585/4
109 00 Praha – Horní Měcholupy
+420 736 519 697
helpdesk@mybsc.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako GDPR.

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám.

Odběr novinek e-mailem

Prostřednictvím e-mailu budete kontaktováni pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Upozornění na aktualizaci kontaktních údajů

Prostřednictvím e-mailu budete kontaktováni pro potřeby aktualizace informací uváděných na vaší kartě registrovaného uživatele.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Zrušení účtu

Pro zrušení účtu se prosím přihlaste.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Zpracovatelem je společnost Business Solution Consulting s.r.o.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Žádné z cookies není využíváno k analytickým nebo marketingovým účelům. Slouží pouze pro zajištění provozu webu. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu. Souhlas s ukládáním cookies se vztahuje na analytické a marketingové cookies třetích stran. Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Cookies třetích stran

Tento web využívá Google ReCaptcha v3 jako ochranu před automatizovanými přístupy a možnému napadení roboty.

Ukládání cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Microsoft Edge: support.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: viz www.google.com/intl/cs/policies.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek nebo na společnost Business Solution Consulting s.r.o., která je dodavatelem technologií umožňujících provoz těchto webových stránek.