Aktuality

Minimalizace škod v důsledku požáru i podpora udržitelného turismu. Ústecký kraj spolu s dalšími signatáři žádá obnovu přeshraničních cest v Českém a Saském Švýcarsku

Výzva představitelů územních a obecních samospráv i organizací cestovního ruchu míří na Minis-terstvo životního prostředí České republiky a Saské státní ministerstvo životního prostředí a země-dělství. Týká se vybraných záchranných – protipožárních i turistických pěších přeshraničních tras. Cílem je iniciovat společné jednání všech zainteresovaných partnerů s oběma ministerstvy. Vý-sledkem má být obnova těchto historických cest, které patří ke kulturnímu dědictví regionu. Pře-devším však mohou s ohleduplností k přírodě podpořit udržitelný turismus v oblasti.

Celý článek k přečtení zde.