Aktuality

Ocenění Zlatý džbánek za zachování a rozvoj lidových tradic převzali držitelé pro rok 2022 v Regionálním muzeu v Teplicích

Zdeněk Oravec, mistr tesařského oboru z Litoměřic, a Klub šité krajky při Oblastním muzeu Chomutov, to jsou držitelé prestižního ocenění Ústeckého kraje Zlatý džbánek pro rok 2022, které má za cíl zachovat a rozvíjet lidové tradice v regionu. V Regionálním muzeu v Teplicích jim ceny předal a poblahopřál předseda krajského výboru pro kulturu a památkovou péči Vlastimil Skála.

Ocenění Zlatý džbánek je každoročně udělováno subjektům a osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti tradiční lidové kultury a prezentují výsledky své činnosti na veřejnosti při konání různých akcí.

„V Ústeckém kraji máme nespočet šikovných lidí i řemeslníků, kteří udržují a rozvíjejí lidové tradice. Oceněním Zlatý džbánek jim chceme poděkovat a také širokou veřejnost upozornit na jejich práci,“ vysvětlil důvody vzniku krajského ocenění předseda výboru Vlastimil Skála.

Symbolické keramické džbánky jejich držitelé převzali v Regionálním muzeu v Teplicích, které je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a slouží rovněž jako pověřené regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu. Diplom a finanční ohodnocení může získat jednotlivec, ale i kolektiv, nebo organizace. O přidělení ocenění rozhoduje Rada Ústeckého kraje na základě doporučení komise pro tradiční lidovou kulturu. Ocenění je spjato s finančním ohodnocením ve výši 10 tisíc korun pro každého laureáta.

Zdeněk Oravec (Tesařství Čenda, Litoměřice)
– mistr tesařského oboru, zabývá se renovací kulturních památek v Ústeckém kraji. Při své práci používá tradiční tesařské nástroje – kolíkované, tesané trámy, profilované římsy, podstavky, lomenice, kočičí procházky, pavlače, sanktusníky, dřevěnou štípanou šindel, zvonové stolice. Renovace uskutečňuje dobovou technikou. Je rovněž regionálním přednostou Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky a zároveň držitelem mnoha dalších významných ocenění na celostátní úrovni. Například bronzový Živnostník roku 2020.

Klub šité krajky při Oblastním muzeu Chomutov
– je jediné uskupení krajkářek šité krajky v České republice. Jeho členky navazují na historicky podloženou tradici výroby šité krajky v oblasti na české straně Krušnohoří. Šitá krajka je v odborných encyklopediích uváděna jako umělecká ruční textilní technika pracující s jednou nekonečnou nití. V roce 2020 oslavil Klub výročí 20 let od svého založení. Členky Klubu se v rámci oslav představily zajímavou s názvem Architektura v krajce.