Aktuality

Plánované projekty zajistí rozvoj regionu

Ústecký kraj plánuje do roku 2027 realizovat řadu projektů, jejichž cílem je rozvoj regionu. Vznikl proto zásobník projektů Fondu rozvoje Ústeckého kraje pro období 2021–2027, který pokrývá oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, kultury, dopravy či životního prostředí. Podstatnou část tvoří projekty zaměřující se na snížení energetické náročnosti budov. Projekty budou financovány z vnějších zdrojů, především z evropských fondů.

Zásobník projektů Fondu rozvoje Ústeckého kraje byl nově vytvořen pro období 2021–2027. Obsahuje projekty, které jsou připravovány k předložení do relevantních výzev operačních programů a dalších dotačních titulů s cílem maximálního využití dotačních prostředků. Zaměřují se například na rekonstrukci silnic, výstavbu nových úseků Cyklostezky Ohře, rekonstrukci a snížení energetické náročnosti krajských škol či podporu sociálních služeb.

Úplný seznam projektů naleznete v příloze.