Aktuality

Práce na projektu Transformační centrum se rozjíždějí

Ústecký kraj připravil v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace svůj vlastní projekt s názvem Transformační centrum Ústeckého kraje. Jedná se o zastřešující instituci, která pod sebou zahrne čtyři pilíře, dnes zajišťované prostřednictvím Datového centra ÚK, Energetického centra ÚK, Inovačního centra ÚK a Regionální rozvojové agentury. Vzhledem k časovému, odbornému i finančnímu rozsahu projektu plánuje kraj ustavení řídícího výboru, který bude dohlížet na realizaci projektu.

Celý článek k přečtení zde.