Aktuality

Rámcový plán rozvoje Radovesické výsypky otevírá možnosti dalšího využití území po těžbě

Po dokončení těžby hnědého uhlí a útlumu souvisejícího těžkého průmyslu zůstane v Ústeckém kraji 300 km² území přímo zasaženého těžbou a další rozsáhlá území poddolovaná či nepřímo ovlivněná těžbou. Zatímco kompletní technická a biologická rekultivace území je v rámci stávající legislativy a praxe zabezpečena, následné aktivity, které spočívají v revitalizaci, a především pak v resocializaci rekultivovaných území, nejsou dostatečně zajištěny.

Celý článek k přečtení zde.