Aktuality

Ústecký kraj je prvním žadatelem o dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci na severozápadě Čech

Ústecký kraj jako první v regionu severozápadních Čech podal žádost o finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci. Projekt Transformačního centra Ústeckého kraje se tím zapojuje do procesu, který je zaměřen na řešení negativních dopadů odklonu od závislosti na fosilních palivech v regionu. Realizace projektu umožní rychlejší dekarbonizaci, zavádění obnovitelných zdrojů energie a revitalizaci území.

Celý článek k přečtení zde.