Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené v registračním formuláři jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s provozováním webové stránky produktové mapy www.ochutnejkraj.cz. Poskytnuté osobní údaje jsou správcem (Ústecký kraj) zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce a po nezbytně nutnou dobu stanovenou v příslušných právních předpisech.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.

Účelem webové stránky produktové mapy www.ochutnejkraj.cz je seznámit uživatele stránky s certifikovanými výrobci v Ústeckém kraji.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že podrobnosti uváděné na kartě registrovaného uživatele (jméno a příjmení, název společnosti, kontakt: adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) lze ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), využít pouze ve prospěch webové stránky produktové mapy www.ochutnejkraj.cz, která byla zřízena pro účely podpory regionálních výrobců Ústeckého kraje.

Vyplněním předepsaných kolonek (údajů) webové stránky na internetové adrese www.ochutnejkraj.cz na kartě registrovaného uživatele berete na vědomí, že uvedené osobní údaje budou správcem zpracovány:

  • pro účely jejich prezentace na portálu produktové mapy https://www.ochutnejkraj.cz/ , kde Ústecký kraj prezentuje regionální výrobce (v rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefon, e-mailová adresa, webové stránky, odkaz na sociální sítě a doplňkovými údaji v rozsahu výběru volby Nabídka pro školy ANO/NE a informace o Prodeji ze dvora ANO/NE);
  • k odběru novinek zasílaných správcem webu e-mailem;
  • pro zasílání upozornění na aktualizaci kontaktních údajů (max. 2x ročně).

Osobní údaje může registrovaný uživatel kdykoli aktualizovat, a to přihlášením se do webového portálu.

Osobní údaje přestane správce zpracovávat v případě zrušení účtu. Správce si ponechá pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro plnění zákonných povinností.