Historické rudné doly Mědník

Fárání do středověkých dolů Marie Pomocná a Země Zaslíbená