Miroslav Chlouba

Repase a repliky historických truhlářských prací